Test


    Kişisel verilerimin Aydınlatma Beyanı uyarınca yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına izin veriyorum ve bu konuda gereği gibi bilgilendirildiğimi kabul ediyorum.
    Tarafıma, Robusta ürün ve hizmetlerine ilişkin tanıtım, bilgilendirme, reklam ve pazarlama amacıyla e-posta ve telefon yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla Aydınlatma Beyanı kapsamında işlenmesine izin veriyorum.